Održivi razvoj

decoration decoration

Strategija održivog razvoja

NEXE Grupa svjesna je izazova klimatskih promjena i strateškog plana Europske unije za postizanje klimatske neutralnosti do polovice 21. stoljeća. 2022. godine NEXE Grupa donijela je strategiju razvoja do 2030. godine koja je u potpunosti usmjerena na digitalnu i zelenu tranziciju poslovanja, a realizirat će se kroz ukupno 65 akcijskih planova. Do 2030. godine NEXE će implementirati mnoga tehnološka rješenja koja omogućuju smanjenje ugljičnog otiska i povećanje energetske učinkovitosti koja će biti upotpunjena intenzivnom digitalizacijom. Prikupljanje i pravovremena analiza podataka ključni su za uspješno upravljanje poslovanjem. 

Kao jedan od strateških projekata koji će omogućiti neutralizaciju emisija CO2 koje se zbog poslovnog modela ne mogu izbjeći, ističe se projekt CO2NTESSA – inovativni projekt hvatanja i skladištenja ugljika, kojime će se pokazati da net zero proizvodnja cementa nije samo moguća, nego je i troškovno konkurentna. NEXE Grupa svoj strateški razvoj temelji na dugoročnim odnosima s kupcima i dobavljačima te aktivnom praćenju tržišnih trendova. Proaktivni pristup omogućit će razvoj inovativnih proizvoda i pozicioniranje NEXE Grupe na tržištu kao partnera u dekarbonizaciji građevinskog sektora. 

Modernizacija postrojenja, ulaganje u istraživanje i razvoj niskougljičnih proizvoda te primjena najboljih tehnoloških rješenja omogućit će NEXE Grupi postizanje operativne izvrsnosti i zadržavanje konkurentske prednosti. Međutim, dekarbonizacija poslovanja neće biti moguća bez kompetentnih zaposlenika, zbog čega je u narednom razdoblju kao jedan od strateških ciljeva postavljeno upravo jačanje organizacijskih kapaciteta, znanja i izvrsnosti u svim procesima.